top of page
מגילת אסתר מהודרת נוסח ספרד 21 שורות

מגילת אסתר מהודרת נוסח ספרד 21 שורות

3 990,00₪Prix

מגילת אסתר מהודרת 21 שורות כתב ספרדי
נכתב על קלף בהמה גסה ע"י סופר ירא שמיים ובעת תעודת סופר סתם
עבר הגהת מחשב לבדיקת חוסר וייתור של אות או מילה וכן הגאת גברא
ניתן להוסיף נרתיק מהודר בעלות של 199 במקום 320 לרוכש מגילה
bottom of page